GÜNDEM › Hurda teşviki yürürlüğe girdi...

Hurda teşviki yürürlüğe girdi...

20 Mayıs 2018 / 22:49 Motorlu taşıtlarda 10 bin TL'ye varan hurda teşviki 17 Mayıs'da yürürlüğe girdi

Hurda teşviki yürürlüğe girdi...

Otomotiv sektörünün uzun süredir beklediği hurda teşviki yönetmeliği Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 31 Aralık 2019 tarihine kadar 16 ve daha büyük yaştaki araçların, adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından kayıt ve tescili silinerek doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cinste olan ve motor silindir hacmi 1.6 lt'yi geçmeyen yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV'nin 10.000 TL'yi aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmı terkin edilecek.

Otomobil ve arazi taşıtları için özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak gerçekleşecek hurda teşviği; matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlara 10.000 TL, matrahı 46.000 TL’yi aşıp 80.000 TL’yi aşmayanlar için 8.000 TL, matrahı 80.000 TL’yi aşanlar için de 3.000 TL ve diğer araç cinsleri için 10.000 TL yeni araç alımında terkin edilecek ÖTV tutarı olarak tespit edilmiş.

2017 yılı sonu itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre toplam araç parkı (otomobil ve ticari araç toplamı) adedi 17 milyonu aşmış durumda. Bu verilere göre 16 yaş ve üstünde yaklaşık 6 milyon adet otomobil ve ticari vasıta bulunmakta. Yani Türkiye'deki araç parkının 1/3’ü bu kapsama giriyor.

ÇOK OKUNANLAR